Technické aktuality:

24.5.2019

V sekci software byly doplněny aplikace pro programování nové řady zesilovačů ALCAD CAD-704

 

26.6.2018

Ke stažení je nová verze programu ASP (2.21). Najdete ji po přihlášení v sekci Technická podpora/Software, firmware.

 

8.11.2017

Nová verze firmware pro H30 FLEX (1.23)

 

8.9.2017

Nová verze firmware pro TT-411 (2.10)


8.9.2017
Nová verze firmware pro TT-211 (1.21)


11.4.2017

Nová verze software ALCAD SYSTEM PROGRAMMER (2.17)


12.10.2016
Na serveru parabola.cz vyšla recenze měřicího přístroje
ALCAD FSM-640


10.10.2016

Informace k ukončování SD vysílání programů ze satelitu Astra 23,5° ve vztahu k transmodulátorům


4.5.2016
Doplněná tabulka napájecích zdrojů

14.4.2016
Aktualizace firmware pro TT-411 - verze 2.05


1.2.2016
Popis zablokování zvukových stop pro TT-211


10.1.2016
Aktualizace firmware pro TT-211 - verze 1.13c


7.1.2016
Aktualizace firmware pro PS-011 - verze 1.20
 

Novinky

internet po koaxiálním kabelu

Systém COAXDATA od firmy Televes slouží k distribuci dat po koaxiálních rozvodech. Pro přenos dat v obou směrech je využito kmitočtové pásmo od 2 do 30 MHz.

Modem COAXDATA ref. 7689 může pracovat ve dvou základních režimech:

1. Home Networking
2. MxU (MASTER-SLAVE)


V režimu Home Networking pracuje modem jako transparentní rozhraní mezi ethernetovou a koaxiální sítí. Např. dva počítače připojené k modemům COAXDATA (propojených koaxiálním rozvodem) se chovají stejně, jako by byly připojeny k běžné ethernetové síti. Takto lze v rámci jedné, a to i velmi rozsáhlé, STA vytvořit síť s max. 254 připojenými počítači. Připojí-li se pomocí jednoho modemu do této sítě internet, můžou toto připojení sdílet i ostatní uživatelé. Systém nevyžaduje žádnou instalaci software do PC. V rámci jednoho objektu lze vytvořit i více nezávislých sítí.


Režim MxU je mnohem pokročilejší a umožňuje distribuci internetového připojení v rozsáhlých systémech STA a v malých kabelových rozvodech. Režim MxU pracuje na principu MASTER/SLAVE, přičemž k jednomu MASTER modemu může být připojeno max. 253 SLAVE modemů.

Základní výhodou je, že systém umožňuje malým kabelovým operátorům poskytovat ineternetové služby bez nutnosti vysoké počáteční investice a tak lze tyto služby poskytovat od minimálního množství zákazníků.V malých rozvodech tak může konkurovat pokročilejším ale výrazně dražším systémům DOCSIS, je však nutné respektovat limity systému:

- maximální počet účastníků je 253
- maximální útlum koaxiálního rozvodu je 85 dB
- všechny aktivní a pasivní prvky v cestě signálu musí umožňovat obousměrný průchod signálu v pásmu 2 až 30 MHz (zpětný směr u zesilovačů musí být pasivní)
- přenosová rychlost je omezena na max. 200 Mbps (kanálová rychlost)


Televes dodává k systému zdarma software pro kontrolu a vzdálené řízení jednotlivých SLAVE modemů (Control Access Software). Celý systém COAXDATA sestává pouze z modemů ref. 7689 (modem může být nastaven do režimu Home Networking, MASTER nebo SLAVE) a z diplexorů ref. 7654.

Pro další informace o systému COAXDATA nás prosím kontaktujte.